MDDP Akademia Biznesu > Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Smart Idea sp. z o.o. zapraszamy do udziału w realizowanym obecnie na zlecenie MDDP Akademii Biznesu Sp. z o.o. badaniu potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników Instytucji Pomocy Społecznej i Integracji Społecznej z terenu woj. mazowieckiego oraz łódzkiego (makroregion VI), czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej, stanowiących grupę docelową projektu.

Państwa głos jest bardzo ważny – uzyskane wyniki pozwolą na trafne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracowników Instytucji Pomocy Społecznej i Integracji Społecznej.

Na tej podstawie opracowane zostaną programy szkoleń, obejmujące swoim zakresem tematykę rozpoznaną w badaniu jako najistotniejszą z punktu widzenia grupy docelowej.

Badanie realizowane jest w formie elektronicznej.

Uruchomiona została platforma, na której znajdą Państwo formularz on-line umożliwiający anonimowe wypełnienie ankiety.
Formularz można również wypełnić z pomocą zamieszczonej poniżej wersji edytowalnej ankiety i odesłać na maila: akademia@smartszkolenia.pl

PRZEJDŹ DO ANKIETY »

 FORMULARZ W WERSJI EDYTOWALNEJ »

KONTAKT:

W sprawach związanych z ankietą, prosimy o kontakt z realizatorem badania firmą Smart Idea Sp. z o.o pod adresem mailowym: akademia@smartszkolenia.pl

W sprawach związanych z realizacją projektu, prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za jego organizację MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. pod adresem mailowym: akademia@smartszkolenia.pl lub numerem telefonu: 506-121-017

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego