Aktualności

Rozeznanie rynku

28.01.2020 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawcy usługi przeprowadzenia badania potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników Instytucji Pomocy Społecznej i Integracji Społecznej z terenu województwa łódzkiego i mazowieckiego w zakresie szkoleń dotyczących nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego